skip to Main Content

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНИ В ТРИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

ДАТА: 21.05.2019г. Описание: Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти в три позиции : позиция № 1- Всички храните продукти; позиция № 2 – Млечни продукти и производните им; Позиция № 3 – Хляб и хлебни продукти  по предварителна заявка от…

Read More

Доставка на лекарствени продукти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца.

ДАТА: 04.03.2019г. ID №897792 Описание: Обществена поръчка: Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца,съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация ,видове прогнозни…

Read More

Едно мнение…

Tanq Cvetkova 16 юли в 8:57 ч. Искам да споделя нещо, което ме вълнува, а може би, повече измъчва. Миналата седмица ми се наложи да постъпя в болницата в Червен бряг. Бях толкова зле, че дори не можех да си…

Read More

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ МБАЛ-Червен бряг ” ЕООД

ДАТА: 05.06.2018г. Описание: Обществена поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ МБАЛ-Червен бряг ” ЕООД" http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076817   Информация – дата на публикуване: 05.06.2018г. Обява – дата на публикуване: 05.06.2018г.  Документация – дата на публикуване:…

Read More

“ Храна на лежащо болни и персонал за нуждите на МБАЛ-Червен бряг „

ДАТА: 03.04.2018г. Описание: Обществена поръчка: " Храна на лежащо болни и персонал за нуждите на МБАЛ-Червен бряг "   Обява   – дата на публикуване: 03.04.2018г. Документация – дата на публикуване: 03.04.2018г. Разяснение - дата на публикуване: 03.04.2018  Съобщение – дата на…

Read More

Доставка на медикаменти медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия по 19 позицци за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за срок от 12 месеца

ДАТА: 13.10.2017г. ID №809318 Описание: Обществена поръчка: Доставка на медикаменти медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия по 19 позицци за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за срок от 12 месеца, съгласно посочените в предмета на поръчката и техническа спецификация от…

Read More

“Доставка на медикаменти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг „ЕООД за период от 12 месеца

ДАТА: 27-07-2016 Описание: “Доставка на медикаменти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД„ за период от 12 месеца АОП НОМЕР: 742103 ЛИНК КЪМ АОП РЕШЕНИЕ: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=742110 Документация Документация за участие - Публикувано на 27-07-2016 Обявление -…

Read More
Back To Top