skip to Main Content

“Доставка на медикаменти, диализни разтвори, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД за 2015 год.“

Обществена поръчка: “Доставка на медикаменти, диализни разтвори, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД за 2015 год.“

ID № 661338

Решение – публикувано на 15.04.2015

Обявление – публикувано на 15.04.2015г.

Документация – публикувано на 15.04.2015

Пояснение към процедурата

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – публикувано на 17 юни 2015г

Протокол №2 от работна комисия – публикувано на 26 юни 2015г.

Решение за класиране – публикувано на 26 юни 2015г.

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка – публикувано на 3 юли 2015г.

Описание – Публикувано на 16 юли 2015

Позиции без класирани цени – Публикувано на 16 юли 2015

Решение за процедура без обявление – Публикувано на 16 юли 2015

Протокол за жребии от комисията – Публикувано на 16 юли 2015

Сключен договор – Дата на публикуване 24 юли 2015

Сключен договор – Дата на публикуване 24 юли 2015

Приложение към сключен договор – Дата на публикуване 24 юли 2015

Приложение към сключен договор – Дата на публикуване 24 юли 2015

Информ.за извършено плащане – Абламилк – публикувано на 29.07.2015г.

Информ.за извършено плащане – Благо 99 – публикувано на 29.07.2015г.

Справка за върнати гаранции по фирми от процедурата за доставка – Дата на публикуване 29 юли 2015

Информ.за извършено плащане -Интер – публикувано на 29.07.2015г.Скл. договор Агарта – дата 30.07.2015г

Скл.договор Аквахим – дата 30.07.2015г

Скл.договор Ел.Диагностик – дата 30.07.2015г

Скл.договор Дъч Мед – дата 30.07.2015г

Скл.договор ЕлПак Лизинг – дата 30.07.2015г

Скл.договор Алвоген фарма – дата 3.08.2015г

Скл.договор Фрезениус – дата 4.08.2015г

Скл.договор Фьоник Фарма – дата 4.08.2015г

Договор Елит Медикъл – дата на публикуване 13-08-2015

Договор Търговска лига – дата на публикуване 13-08-2015

Договор Унифарм – Дата на публикуване 3 септември 2015

Информация за извършено плащане – публикувано на 3.09.2015г

Информация за извършено плащане – публикувано на 16.10.2015г

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 27 ноември 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 27 ноември 2015г.

Информация за изплатени суми – Дата на публикуване: 30 декември 2015г.

Информация за изплатени суми – Дата на публикуване: 30 декември 2015г.

Информация за изплатени суми – Дата на публикуване: 30 декември 2015г.

Информация за изплатени суми – Дата на публикуване: 30 декември 2015г.

Информация за извършено плащане: Дата на публикуване 1 февруари 2016г.

Информация за извършено плащане: Дата на публикуване 1 февруари 2016г.

Информация за извършено плащане: Дата на публикуване – 2 март 2016г.

Информация за извършено плащане: Дата на публикуване – 2 март 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 31 март 2016

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 31 март 2016

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 21 април 2016

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 21 април 2016

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 май 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 май 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 май 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 май 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 2 юни 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 2 юни 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 2 юни 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 2 юни 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 15 юни 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 8 юли 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 8 юли 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 8 юли 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 8 юли 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 3 август 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 3 август 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 3 август 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 3 август 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 1 септември 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 1 септември 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 1 септември 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 1 септември 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 1 септември 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 26 септември 2016

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 октомври 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 октомври 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 октомври 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 октомври 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 октомври 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 октомври 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 ноември 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 ноември 2016г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 ноември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 30 ноември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 30 ноември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 30 ноември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 30 ноември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 14 декември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 29 декември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 29 декември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 29 декември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 29 декември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 29 декември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 29 декември 2016г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 17 януари 2017г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 17 януари 2017г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 6 февруари 2017г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 6 февруари 2017г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 6 февруари 2017г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 6 февруари 2017г.

Информация за извършено плащане. Дата на публикуване: 6 февруари 2017г.

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация зая извършено плащане

Информация зая извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Вашият коментар

Back To Top