„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД за срок от една година”

Публична покана – Дата на публикуване: 9 октомври 2015г.

Документация за доставчик на нетна активна ел.енергия – Дата на публикуване: 9 октомври 2015г.

Протокол от заседание на комисията – Дата на публикуване: 23-10-2015

Решение от процедура – Дата на публикуване 26 октомври 2016г.

Договор за доставка на нетна енергия: дата на публикуване 11 ноември 2015г.

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване 26 септември 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване 2 декември 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване 15 декември 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване 16 януари 2017г.

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

 

Вашият коментар