“Доставка на медикаменти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг „ЕООД за период от 12 месеца

ДАТА: 27-07-2016

Описание:

“Доставка на медикаменти ,медицински и лабораторни консумативи

и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД„

за период от 12 месеца

АОП НОМЕР: 742103

ЛИНК КЪМ АОП РЕШЕНИЕ: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=742110

Документация

rar Документация за участие – Публикувано на 27-07-2016

pdf Обявление – Дата на публикуване 27-07-2016

pdf Решение – Дата на публикуване 27-07-2016

pdfУведомително писмо от МБАЛ-Червен бряг – Дата на публикуване 27-07-2016

docПротокол – Дата на публикуване: 10 октомври 2016

doc Решение – Дата на публикуване: 10 октомври 2016

pdfДоговор за обществена поръчка

pdfДоговор за обществена поръчка

pdfСключен договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ

pdfСключен договор ИСТЛИНК

pdfСключен договор МЕДОФАРМА

pdfСключен договор – Фрезениус

pdfСключен договор – ДЪЧ МЕД

pdfСключен договор – УНИФАРМА

pdfСключен договор – ВЪЗРАЖДАНЕ

pdfСключен договор Търговска лига

pdfСключен договор с Ел.ДИАГНОСТИК

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация зая извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване: 5 феврруари 2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 19.02.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 19.02.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 19.02.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 19.02.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 19.02.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 19.02.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 19.02.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 4.04.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 4.04.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 4.04.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 4.04.2018

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 4.04.2018

Вашият коментар