skip to Main Content

Преди да постъпите в болницата.

Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с „Направление за хоспитализация“ в планов порядък. Вие може да бъдете насочени за лечение при нас от личен лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание. Вашият личен лекар или специалист от извънболничната помощ може да уговори деня и часа за първоначален преглед в приемно-консултативния блок на болницата. Нашият специалист ще определи кога ще постъпите в съответното отделение и ще запише датата за прием в „Направлението за хоспитализация“.

При приемането лекарят ще обсъди с Вас рисковете на лечението и желанието за лечение. Ако сте съгласен с предложеното от лекаря лечение или откажете да се лекувате Вие ще подпишете декларация.

Преди да постъпите в болницата Вие трябва:

Да се информирате от вашия лекар за товa;

Да организирате /ангажирате/ роднина приятел, който да Ви докара в болницата и да ви чака докато бъдете приет, да вземе дрехите, всички Ваши лични вещи и ценности, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви при нас.

Back To Top