Представяне

Болницата е:

Оборудвана на европейско равнище.
В болницата работят високо специализирани екипи от лекари, медицински сестри, рентгенови лаборанти, административен и технически персонал.

Високо качествено обгрижване на пациентите

Ежегодно се осигурява следдипломна квалификация на лекари и медицински сестри.
Медицинските дейности се осъществяват според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите.

Вашият коментар