Акушеро-Гинекологично отделение

Структура

Разполжено е на 5-тия етаж на болницата с разкрити 10 легла.

Състои се от:

* Родилен сектор

* Гинекологичен сектор

* Сектор Патологична Бременност

* Неонатологичен сектор

Дейност

Сектор Родилен:

Приемат се бременни за раждане по нормален и оперативен път

Гинекологичен сектор:

Хоспитализират се болни за: Диагностика и лечение на възпалителни заболявания на матката и нейните придатъци; Диагностика и лечение на статични урологични заболявания; Диагностика и оеративно лечение на доброкачествени тумори на яйчника;

Диагностика и лечение на ектопична бременност; Диагностика и лечение на стерилитет; Прекъсване на бременност по желание; Сепарирано пробно абразио.

Апаратура:

* Акушерски монитори

* ЕКГ апарат

* Ехографски апарат

* Колпоскоп

* Микроскоп

* Аспирационни и инфузионни помпи

* Екипировка за кардиопулмонална ресусципатиция.

*Неонатален кувьоз

Началник отделение: Д-р С. Цеков

Ординатори:

Д-р Н. Байчева

Старша мед. сестра: И. Симеонова

Телефон:0879005671

Вашият коментар