skip to Main Content

Структура

Отделението е разположено на 4-тия етаж.

Състои се от:

* Стационар с 15 легла

* Интензивен сектор

* Детско вътрешен сектор

* Детско кърмачески сектор

Дейност

* В Детското отделение се лекуват деца на възраст от 0 до 18 години.

Извършват се следните дейности:

* Диагностика, лечение и наблюдение на болни;

* Консултации;

* Профилактика;

* Предлагане на лабораторни и други видове изследвания;

* Преписване на медицински дейности и манипулации, които се извършват под контрол на специалистите в отделението;

* Предписване на обема и вида на домашните грижи и помощ на болния;

* Предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия;

* Извършване на дейности по здравна промоция и профилактика.

Апаратура, Оборудването включва:

* ЕКГ,

* монитори,

* дефибрилатор,

* перфузори,

* аспилатори,

* кислородна инсталация,

* микроскоп.

Началник отделение: Д-р Д Тодоров

Старша мед. сестра: А.Лилова

Телефон:0879005673

Back To Top