Неврологично отделение

Структура

Отделението е разположено на 6-ия етаж.

* Стационар с 10 легла;

* Интензивен сектор;

* Сектор за мозъчно-съдови заболявания;

* Сектор за заболявания на периферната нервна система;

* Приемно-консултативен кабинет;

* Кабинет Доплерова сонография;

* Рехабилитационен и физиотерапевтичен сектор.

Дейност

* Мединска грижа за болни с неврологични увреждания

* Консултативна помощ

* Медицинска експертиза

Началник отделение: Ст. Бойнин

Ординатор: Д-р Вл. Тодоров

Старша мед. сестра: М.Даковска

Телефон:0879005669

Вашият коментар