skip to Main Content

Структура

Отделението е разположено на 6-ия етаж.

Стационар с 6 легла;

Осъществява:

* Обезболяване на болни, на които се провежда лечение по оперативен път

* Реанимация, интензивно лечение и използване на всички терапевтични възможности за възстановяване на жизненоважните функции

Отделението е специализирано по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ и извършва в Хирургично, Детско, Акушеро-гинекологично и Неврологично отделения.

Началник отделение: Д-р Е. Николов

Старша мед. сестра: Цв Стефанова

Телефон:0879005668

Back To Top