skip to Main Content

Структура

Разполжено е на 7-ия етаж на болницата

Стационар 24 легла

Към Отделението функционират шест сектора:

* Кардиологичен

* Пневмофтизиатричен

* Ендокринологичен

* Гастроентерологичен

* Нефрологичен

* Център за обучение на диабето болни

Дейност

Предоставя многопрофилна и висококлалифицирана терапевтична помощ при остри и обострени хронични заболявания:

* Ендокринологични – захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, болест на панкреаса, заболявания на паращитовидните жлези, надбъбречните жлези, хипофиза;

* Хематологични (болни с кръвни заболявания) – анемия, хемофилия, таласемия, болести на лимфините възли, съсирването на кръвта;

* Бъбречни заболявания – остри, хронични, обострени болни с ХБН и на хрониодиализа;

* Комбиниарани заболявания и неясни интердисциплинарни заболявания

КАРДИЛОГИЧЕН СЕКТОР

осъществяване диагностика, лечение и рехабилитация на болни с кардиологични заболявания; денонощна консулатативна помощ по кардиология.

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧЕН СЕКТОР

извършва диагностика и лечение на белодробни заболявания, изострени хронични заболявания на белия дроб;диагностика и лечение на остри заболявания.

ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН СЕКТОР

лечение на диабетно болни /кетоциадози, хипоглекемични състояния/.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН СЕКТОР

лечение на заболявания на храносмилателната система.

НЕФРОЛОГИЧЕН СЕКТОР

лечение на бъбречни заболявания.

Началник отделение: Д-р П. Атанасова – пулмология

Ординатори:

Д-р Б. Бетов – гастроентерология

Д-р М. Шотеков – кардиология

Д-р Т. Тодорова – кардиология

Д-р А. Динкова – ендокринология

Д-р Р. Спасова – вътрешни болести

Старша мед. сестра: Е. Боцова

Телефон:087 900 56 77

Back To Top