Хирургично отделение

Структура

* Стационар с 15 легла. Отделението се намира на 8мия етаж.

Към Отделението са разкрити:

* Съдов сектор   – оперативни и консервативно лечение на остри и хронични съдови заболявания на крайниците.

* Ортопедичен сектор  – малки и средни интервенции на горен и долен крайник.

Дейност

* Първични, вторични и консултативни прегледи;

* Диагностика, консервативно и оперативно лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, както и хепатоболиарна патология, в т.ч. и на панкреаса; ендоскопска диагностика и интервенционални процедури.

* Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни и неврохирургични травми и заболявания, гнойно-септични заболявания, заболявания на млечната и щитовидната жлези, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците; Оперативно интервенции при диабетно стъпало без съдови рекострукции;

* Лицево-челюстни заболявания;

Изгаряния до 5% без пластика.

Началник отделение: Д-р А. Карагеоргиев – хирургия

Ординатори:

Д-р Д. Иванов – ортопедия и травматология

Д-р В. Хасекиев – съдова хирургия

Д-р П. Христов – хирургия

Д-р А. Георгиева – хирургия

Д-р Михайлова – хирургия

Старша мед. сестра: Р. Станкулова

Телефон: 087 900 60 43

Вашият коментар