skip to Main Content

Структура

Разположено е на II-рия етаж и разполага с кабинети със специлизирана апаратура и добре подготвен персонал за извършване на специална и конвеционална рентгенова диагностика.

Дейност

Извършва се следните видове образна диагностика-конвенционална

Специална рентгенова диагностика, контрастни изследвания на храносмилателната и отделителната система

Ултразвукова диагностика на корем и сърце

Компютърна томография на глава, гръден кош, корем и костна система

Началник отделение: Д-р С. Петков

ординатор д-р Пашов

Рентгенов лаборант: К. Главчовска

Back To Top