skip to Main Content

Структура

Отделението е създанено през 1989 година като специализрано звено за лечение с хемодиализа – извънтелесно очистване на кръвта на болни с хронична бъбречна недостатъчност в терминален стадий, на случаи с остра бъбречна недостатъчност, на тежки екзогенни и ендогенни интоксикации. Разполага с 5 диализни поста.

Дейност

* Лечение с периодична хемодиализа на пациент ТХБН, както и С ОБН, ОХБН, тежки интосикации пред и следоперативна хемодиализа;

* Възможност за ацетатна и/или бикарбонатна хемодиализа с обемен контрол на ултрафилтрация; Осъществяване на времен съдов достъп за хемодиализа;* Диспансерно наблюдение на болни с начална степен на ХБН;

* Подготовка на болни за лечение с периодична хемодиализа;

* Лечение на усложненията на ХБН и на периодична хемодиализа;

* Подготовка и поддръжка на подходящи за бъбречна трансплантация болни.

ВРИД Началник отделение: Д-р Ц.Евтимова

Телефон:0879005674

Back To Top