skip to Main Content

Дейност

Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката, проследяването и лечението на различни болестни състояния. Разполага със съвременна и модерна апаратура. Отговарят на изискванията на Националния стандарт по клинична лаборатория.

Извършват се следните групи изследвания:

* хемато-морфологични;

* кръвносъсирване и фибронолиза;клинико-химични / вкл. гликиран НВ, електролит, КАС/;

* урина;

* ликворна диагностика / цитологични и клинико-химични/.

За оценка на дейноста служи Националния стандарт по Клинична Лаборатория. Работи се по правилата за добра лабораторна практика, поддържа се висока качество и надеждност на извършените излседвания.

В лабораторията се извършва ежедневен ВЛКК.

Участва в ситемата за НСВОК.

Притежава сертификати за качество по всички програми по които работи.

Началник лаборатория: Д-р М. Милева

Старши клиничен лаборант: Е. Хинова

Телефон:0879005676

Back To Top