skip to Main Content

„МБАЛ-Червен бряг”ЕООД

ЦЕНОРАЗПИС

на платените медицински и допълнителни услуги извършвани в „МБАЛ-Червен бряг”ЕООД

I Прегледи, диагностични и терапевтични процедури:

*първичен амбулаторен преглед от лекар специалист – 30.00лв.

 • вторичен амбулаторен преглед от лекар специалист – 15.00лв.
 • първичен амбулаторен преглед от лекар специалист – доцент— 50.00лв.
 • първичен амбулаторен преглед от лекар специалист- професор- 80.00лв.

*измерване на кръвно налягане – 3.00лв

 • електрокардиограма – 5.00лв.
 • ехокардиография – 50.00лв
 • Холтер за кръвно налягане – 40.00лв *Холтер ЕКГ -24 часа – 50.00лв.
 • велоергометричен тест – 50.00лв.
 • добутаминов стрес тест – 50.00лв.
 • функционално изследване на дишането – 20.00лв.
 • ехография на щитовидна жлеза – 30.00лв.
 • ехография на коремни органи – 30.00лв.
 • фиброгастродуоденоскопия – 120.00.
 • флексибилна ректороманоскопия – 100.00лв.
 • ЕМГ – 30.00лв.
 • прекъсване на бременност по желение включително анестезията 200.00лв.
 • поставяне на вътрематочна контрацептивна спирала – 25.00лв.
 • сваляне на вътрематочна контрацептивна спирала – 20.00лв.
 • ехография на акушеро – гинекологични пациентки – 30.00лв.
 • ехографии на бъбреци – 30.00лв.
 • поставяне на вагинален песар – 20.00лв.
 • сваляне на вагинален песар – 20.00лв.
 • кожно – алергична проба – 2.00лв.
 • мускулна инжекция – 2.00лв.
 • подкожна инжекция – 2.00лв.
 • венозна инжекция – 5.00лв.
 • венозна инфузия – 15.00лв.
 • клизма – 10.00лв.
 • шев на кожна рана до Юсм. – 15.00лв.
 • шев на кожна рана над Юсм. – 30.00лв.

*антисептична обработка на рана и превръзка – 5.00лв.

 • катетеризация – 20.00лв.
 • инцизия на повърхностен гноен процес- 20.00лв.
 • инцизия на перианално пространство – 100.00лв.
 • пластика на нокът – 100.00лв.
 • ексцизия на атероми, липоми, веруки с хистологично изследване/на брой/ 150.00лв.
 • корекция на цикатрикс – 80.00лв.
 • циркумцизия – 250.00лв.
 • коремна пункция – 50.00лв.

*екстракция на кърлеж – 25.00лв.

 • сваляне на конци и превръзка – 10.00лв.
 • гипсова имобилизация на горен крайник – 30.00лв.
 • гипсова имобилизация на долен крайник – 50.00лв.

*репозиция на раменна луксация с венозна анестезия – 140.00лв.

 • либерализация на щракащ пръст – 150.00лв.
 • ганглионектомия – 150.00лв.
 • мануална репозиция на фрактура – 140.00лв.
 • шев на сухожилие на ръка – 150.00лв.
 • кожна пластика на ръка – 150.00лв.

*местна анестезия със скарификационна проба -25 лв.

*краткотрайна венозна анестезия – 100лв.

*регионална анестезия -блок -150лв.

II Клинична лаборатория

 1. Кръвна картина
 • определяне на 5 хематологични показатели – 5.00лв.
 • определяне на СУЕ – 3.00лв.
 • диференциална кръвна картина – 5.00лв.
 • морфология на еритроцитите – 5.00лв.
 1. Кръвно-газав анализ – 15.00лв.
 2. Изследване на урина

*определяне на белтък с течен реактив – О.бО.лв.

*определяне на седимент на урина – 4.00лв.

*определяне на 10 уринни показатели с тест лента 1.00лв. *окултни кръвоизливи – 5.00лв.

*пълно изследване на урина – 5.00лв.

 1. Клинико – химични изследвания

*кръвна захар – 4.00 лв.

*кръвно-захарен профил – 12 лв.

*урея – 400 лв.

*ЖСК – 4.00 лв.

*LDL – 4.00 лв.

*HDL -4.00 лв.

*креатинин -4.00 лв.

*пикочна киселина – 4.00 лв.

*общ белтък – 4.00 лв.

*албумин в серум – 4.00 лв.

*общ билирубин – 4.00 лв.

*директен билирубин – 4.00 лв.

*холестерол – 4.00лв.

*триглицериди – 4.00лв.

 1. Олигоелементи *желязо – 5.00лв.

*калиий, натрий, хлориди – 5.00лв.

*общ калций – 5.00лв.

*фосфор – 5.00лв.

 1. Ензими

*ASAT – 5.00лв.

*ALAT – 5.00лв.

*амилаза – 5.00лв.

*КФК – 5.00лв.

*КФК MB – 5.00лв.

*LDH – 5.00лв.

*GGT – 5.00лв.

*алкална фосфатаза – 5.00лв.

 1. Хемостазни изследвания

*тромбоцити – 5.00лв.

* АРТТ – 5.00лв.

*протромбиново време – 5.00лв.

*фибриноген – 5.00лв.

*време на кървене и съсирване – 5.00лв.

 1. Имунохимични изследвания

*гликиран хемоглобин – 10.00лв.

*тропонин – 10.00лв.

*С реактивен протеин – 10.00лв.

 1. Изследване на кръвна група и RH фактор – 12.00лв.

III Образна диагностика

IV Приемане и лечение по клинична пътека на здравнонеосигурени пациенти – цената , която заплаща НЗОК за съответната пътека

V Прекъсване на болничното лечение по желание на здравноосигурен пациент преди да е изпълнен минималният болничен престой по съответната клинична пътека – разликата между цената на клиничната пътека и заплащането от НЗОК поради неспазване на минималния болничен престой

VI Други услуги

*медицинско свидетелство за съд – 10.00лв.

 • дубликат на епикриза – 5.00лв.

*дубликат на болничен лист – 5-00лв.

 • медицинско удостоверение – 5.00лв.
 • документи за застраховка – 10.00лв.

*транспорт на болен в района на гр. Червен бряг – 10.00лв.

*транспорт на болен извън района на гр.Червен бряг – 1.00лв. на километър

 • самостоятелна стая в болнично отделение – 35.00лв.

*такса за престой на придружител/ на ден/ – 15.00лв.

 • съхранение на покойник в хладилна камера
 • до 24 часа – 20.00лв.
 • за всяко следващо или част от денонощието – 15.00лв.

 

Пледложение за промяна на платените услуги в Отделението по образна диагностика в МБАЛ -Червен бряг

  Ценоразпис на платените услуги по образна диагностика Платени в лева
01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) за медицински работници – 50 %= 3 лева 6
02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 20
03 Рентгенография на лицеви кости 20
04 Рентгенография на околоносни синуси 20
05 Специални центражи на черепа 20
06 Рентгенография на стернум 20
07 Рентгенография на ребра 20
08 Рентгеноскопия на бял дроб 15
09 Рентгенография на длан и пръсти 20
10 Рентгенография на стерноклавикуларна става 20
11 Рентгенография на сакроилиачна става 20
12 Рентгенография на тазобедрена става 20
13 Рентгенография на бедрена кост 20
14 Рентгенография на колянна става 20
15 Рентгенография на подбедрица 20
16 Рентгенография на глезенна става 20
17 Рентгенография на стъпало и пръсти 20
18 Рентгенография на клавикула 20
19 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20
20 Рентгенография на скапула 20
21 Рентгенография на раменна става 20
22 Рентгенография на хумерус 20
23 Рентгенография на лакетна става 20
24 Рентгенография на антебрахиум 20
25 Рентгенография на гривнена става 20
26 Рентгенография на череп 30
27 Рентгенография на гръбначни прешлени 30
28 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 30
29 Рентгенография на гръден кош и бял дроб при деца 15
30 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 30
31 Обзорна рентгеноскопия на корем 15
32 Обзорна рентгенография на корем 30
33 Рентгенография на таз 30
34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 30
35 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 50
36 Рентгеново изследване на тънки черва 70
37 Иригография 80
38 Компютърна аксиална или спирална томография 100
39 Мамография на двете млечни жлези 30
40 Ехография на млечна жлеза 20
41 Венозна урография 80
42 Копие на CD- диск от рентгенография или КТ- изследване 10

 

 

 

 

 

Back To Top