Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг „

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг “ ЕООД за 2015 г., разпределени в три самостоятелни позиции – Позиция № 1 – хранителни продукти / по утвърден списък“

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037129

Публична покана

Приложение

Документация за участие

Протокол

Договор

Ценово предложение

Договор 3 по позиция 1

Ценова оферта по позиция 1

Договор 2

Ценово предложение

Платена фактура

Информация за извършено плащане – Реселец

Инф.за извършено плащане – Абламилк

Информация за извършено плащане

Информация за направено плащане – Интер – публикувано на 29 май 2015г.

Информация за направено плащане -ЕТ Пламен Николов-Благо 99 – публикувано на 29 май 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 29 юни 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 29 юни 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 29 юни 2015г.

Информ.за извършено плащане – Абламилк – публикувано на 29.07.2015г.

Информ.за извършено плащане – Благо 99 – публикувано на 29.07.2015г.

Информ.за извършено плащане -Интер – публикувано на 29.07.2015г.

Информация за извършено плащане – публикувано на 3.09.2015г

Информация за извършено плащане – публикувано на 3.09.2015г

Информация за извършено плащане – публикувано на 3.09.2015г.

Платена фактура по договор – Дата на публикуване 30 септември 2015

Платена фактура по договор – Дата на публикуване 30 септември 2015

Платена фактура по договор – Дата на публикуване 30 септември 2015

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 30 октомври 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 30 октомври 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 30 октомври 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 27 ноември 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 27 ноември 2015г.

Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 27 ноември 2015г.

Информация за изплатени суми – Дата на публикуване: 30 декември 2015г.

Информация за изплатени суми – Дата на публикуване: 30 декември 2015г.

Информация за изплатени суми – Дата на публикуване: 30 декември 2015г.

Информация за извършено плащане: Дата на публикуване 1 февруари 2016г.

Информация за извършено плащане: Дата на публикуване 1 февруари 2016г.

Информация за извършено плащане: Дата на публикуване 1 февруари 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане: Дата на публикуване – 2 март 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане. Дата на публикуване: 31 март 2016

pdfИнформация за извършено плащане. Дата на публикуване: 31 март 2016

pdfИнформация за извършено плащане. Дата на публикуване: 31 март 2016

pdf Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 май 2016г.

pdf Информация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 май 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване 2 юни 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване 2 юни 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване 8 юли 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 ноември 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 ноември 2016г.

pdfИнформация за извършено плащане – Дата на публикуване 4 ноември 2016г.