skip to Main Content

Покана за участие в процедура по избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

ДАТА: 21.05.2019г.

Описание:

Покана за участие в процедура по избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

scan0061

Вашият коментар

Back To Top