skip to Main Content

Доставка на медикаменти медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия по 19 позицци за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за срок от 12 месеца

ДАТА: 13.10.2017г.

ID №809318

Описание:

Обществена поръчка:

Доставка на медикаменти медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия по 19 позицци за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за срок от 12 месеца, съгласно посочените в предмета на поръчката и техническа спецификация от конкурсната документация видове прогнозни количества/ След периодични заявки. Количествата са посочени в техническата спецификация са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя. Възложителят не се ангажира със закупуване на цялото количество. възложителя може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единици, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката

ID 809318 http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=809318

Обява   – дата на публикуване: 13.10.2017г.

Документация – дата на публикуване: 13.10.2017г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – дата на публикуване: 13.10.2017г.

Във файла „Прил. № 11- Tehnichesko predlojenie.doc“ е отстранена техническа грешка на дата 24.10.2017

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА – Дата на публикуване: 30 октомври 2017г.

 РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА – Дата на публикуване: 3 ноември 2017г.

Съобщение на основание член 157, ал.3 от ЗОП – Дата на публикуване: 20 ноември 2017г.

Протокол от І-во заседание – Дата на публикуване: 21 ноември 2017

Доклад от комисията – Дата на публикуване: 20 декември 2017г.

Протокол от комисията – Дата на публикуване: 20 декември 2017г.

Отказ от доставка – Дата на публикуване 17 януари 2017г.


Договор МЕДЕКС ООД – Дата на публикуване 17 януари 2018г.

Приложение към договор – Дата на публикуване 17 януари 2018г.


 Договор УНИФАРМ – Дата на публикуване 18 януари 2018г.

Приложение към договор – Дата на публикуване 18 януари 2018г.


Договор МЕДОФАРМА – Дата на публикуване 22 януари 2018

Приложение №1 към договор МЕДОФАРМА – Дата на публикуване 22 януари 2018


Договор ЕЛИТ МЕДИКЪЛ – Дата на публикуване – 23 януари 2017г

Приложение 1 към Договор ЕЛИТ МЕДИКЪЛ – Дата на публикуване – 23 януари 2017г


  Договор БИЛМЕД ЕООД – Дата на публикуване – 24 януари 2018

 Приложение №1 към Договор БИЛМЕД ЕООД – Дата на публикуване – 24 януари 2018


Договор ДОГОВОР ДЪЧ МЕД – Дата на публикуване – 26 януари 2018

Приложение №1 към Договор ДОГОВОР ДЪЧ МЕД – Дата на публикуване – 26 януари 2018


Договор ФРЕЗЕНИУС – Дата на публикуване – 30 януари 2018

Приложение №1 към Договор ФРЕЗЕНИУС – Дата на публикуване – 30 януари 2018


ДОГОВОР „АПР“ – Дата на публикуване – 5 февруари 2018

Приложение №1 към ДОГОВОР „АПР“ – Дата на публикуване – 5 февруари 2018


 Договор ХЕЛМЕД – Дата на публикуване 6 февруари 2018г.

Прил.№1 към Договор ХЕЛМЕД – Дата на публикуване 6 февруари 2018г.


 Договор ФЬОНИКС- Дата на публикуване 6 февруари 2018г.

Прил.№1 към Договор ФЬОНИКС- Дата на публикуване 6 февруари 2018г.


 Договор Търговска лига- Дата на публикуване 7 февруари 2018г.

Прил.№1 към Договор Търговска лига- Дата на публикуване 7 февруари 2018г.


 Договор ЕТРОПАЛ- Дата на публикуване 12 февруари 2018г.

Прил.№1 към Договор ЕТРОПАЛ- Дата на публикуване 12 февруари 2018г.


 Договор ИСТЛИНК- Дата на публикуване 13 февруари 2018г.

Прил.№1 към Договор ИСТЛИНК- Дата на публикуване 13 февруари 2018г.


 Договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ- Дата на публикуване 16 февруари 2018г.

Прил.№1 към Договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ- Дата на публикуване 16 февруари 2018г.


Информация за извършено плащане: Дата на публикуване – 4.04.2018


Информация за извършено плащане: Дата на публикуване – 7.06.2018


Информация за извършено плащане: Дата на публикуване – 7.06.2018


Информация за извършено плащане: Дата на публикуване – 7.06.2018

Информация за извършено плащане – УНИФАРМА

Информация за извършено плащане – ФРЕЗЕНИУС

Информация за извършено плащане – А П Р

Информация за извършено плащане – ДЪЧ МЕД

Информация за извършено плащане – ЕТРОПАЛ ТРЕЙД

Информация за извършено плащане – ИСТЛИНК

Информация за извършено плащане – МЕДЕКС

Информация за извършено плащане – МЕДОФАРМА

Информация за извършено плащане – ТЪРГОВСКА ЛИГА

Информация за извършено плащане – ФЬОНИКС

Информация за извършено плащане – МЕДОФАРМА

Информация за извършено плащане – ТЪРГОВСКА ЛИГА

Информация за извършено плащане – УНИФАРМА

Информация за извършено плащане – ФЬОНИКС

Информация за извършено плащане – ХЕЛМЕД

Информация за извършено плащане – А П Р

Информация за извършено плащане – БИЛ МЕД.

Информация за извършено плащане – БИЛ МЕД

Информация за извършено плащане – ДЪЧ МЕД

Информация за извършено плащане – ЕЛПАК ЛИЗИНГ

Информация за извършено плащане – ФРЕЗЕНИУС

Информация за извършено плащане – ЕТРОПАЛ

Информация за извършено плащане – ИСТЛИНК

Информация за извършено плащане – МЕДЕКС

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане – УНИФАРМА

Информация за извършено плащане – ФРЕЗЕНИУС

Информация за извършено плащане – ФЬОНИКС

Информация за извършено плащане – ХЕЛМЕД

Информация за извършено плащане – БИЛМЕД

Информация за извършено плащане – ДЪЧ МЕД

Информация за извършено плащане – ЕЛПАК ЛИЗИНГ

Информация за извършено плащане – ЕТРОПАЛ

Информация за извършено плащане – ИСТЛИНК

Информация за извършено плащане – МЕДЕКС ФАРМА

Информация за извършено плащане – МЕДОФАРМА

Информация за извършено плащане – ТЪРГОВСКА ЛИГА

Информация за извършено плащане – МЕДЕКС

Информация за извършено плащане – ИСТЛИК

Информация за извършено плащане – МЕДОФАРМА

Информация за извършено плащане – ФРЕЗЕНИУС

Информация за извършено плащане – ФЬОНИКС

Информация за извършено плащане – ХЕЛМЕД

Информация за извършено плащане – ЕЛПАК ЛИЗИНГ

Информация за извършено плащане – ЕТРОПАЛ

Вашият коментар

Back To Top