skip to Main Content

“ Храна на лежащо болни и персонал за нуждите на МБАЛ-Червен бряг „

ДАТА: 03.04.2018г.

Описание:

Обществена поръчка:

 Храна на лежащо болни и персонал за нуждите на МБАЛ-Червен бряг „

 

Обява   – дата на публикуване: 03.04.2018г.

Документация – дата на публикуване: 03.04.2018г.

Разяснение – дата на публикуване: 03.04.2018

 Съобщение – дата на публикуване: 11.04.2018г.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА – дата на публикуване: 12.04.2018г.

 Протокол от работата на комисията  – дата на публикуване: 17.04.2018г.

Вашият коментар

Back To Top