skip to Main Content

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ МБАЛ-Червен бряг ” ЕООД

ДАТА: 05.06.2018г.

Описание:

Обществена поръчка:

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ МБАЛ-Червен бряг ” ЕООД“

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076817

 

Информация – дата на публикуване: 05.06.2018г.

Обява – дата на публикуване: 05.06.2018г.

 Документация – дата на публикуване: 05.06.2018г.

 Протокол от работата на комисията – дата на публикуване: 14.06.2018г.

Вашият коментар

Back To Top