Относно излъчване на подвеждащи внушения и злоупотреба с непроверена информация, засягаща разходване на средства за здравеопазване.

Вашият коментар