skip to Main Content

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНИ В ТРИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

ДАТА: 21.05.2019г.

Описание:

Обществена поръчка:

Доставка на хранителни продукти в три позиции : позиция № 1- Всички храните продукти; позиция № 2 – Млечни продукти и производните им; Позиция № 3 – Хляб и хлебни продукти  по предварителна заявка от Възложителя  за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за срок от 12 месеца .Количествата в техническата  спецификация са прогнозни от – -20 % до + 20 % от посочената прогнозна стойност на поръчката

 

Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 21 май 2019

Документация за участие – Дата на публикуване: 21 май 2019

Протокол от работата на комисията – Дата на публикуване: 4 юни 2019

Решение №2 – Дата на публикуване: 5 юни 2019

Вашият коментар

Back To Top